Vakblad Groen

Groen is al meer dan 70 jaar het kennisplatform en vakblad in de wereld van groen in stad en landschap. Met Groen verbinden wij de kennis en kunde van professionals van de fysieke leefomgeving met die van de groenspecialisten. Op praktisch en op beleidsniveau. Groen organiseert in samenwerking met Stichting Steenbreek kennisbijeenkomsten, masterclasses, studiereizen en evenementen.

Samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven werkt vakblad Groen aan vergroening in de stad voor het klimaat, biodiversiteit, sociale cohesie en gezondheid. En juist dat laatste wordt ondersteund door in te zetten op vergroening, als klimaatbuffer of als aangename omgeving voor ontmoetingsmomenten.

De verhalen van Groen worden geschreven door vaste redacteuren Hans Bouwman en Jesse Kiel en hoofdredacteur Roel van Dijk. Daarnaast wordt geput uit de expertise van deskundigen uit de brede groenwereld.

Interesse in een abonnement op vakblad Groen, dat jaarlijks 10 keer uitkomt? Klik hier voor meer informatie en vraag een proefexemplaar aan!

Wie bereiken wij?

Groen bereikt professionals die dagelijks bezig zijn met groen in de stad die werken bij gemeenten, provincies, Rijk, hoveniers, kwekers, (landschaps-) architecten, adviseurs, bouwbedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. Op beleid, ontwerp en beheerniveau. Vakblad Groen heeft een strategische samenwerking met Stichting Steenbreek.

Groen organiseert…

Naast het vakblad Groen, dat 11 keer per jaar uitkomt, deelt Groen vakinformatie op de Nationale Groendag en tijdens vele kennisbijeenkomsten met toonaangevende sprekers en interactieve werkvormen. Klik hiernaast op de buttons Congres en Masterclass voor de laatste en nieuwste evenementen.