Zorg en ondersteuning

Grondaankoop Arnhems Klimmendaal garandeert sociale woningen

Leestijd: 2 minuten De strategische aankoop van grond en gebouwen van revalidatie-instelling Klimmendaal in Arnhem is rond. De gemeente kan nu van start met een gebiedsontwikkeling waarbij het merendeel van de woningen vallen onder sociale huur. Het gebied wordt een combinatie van wonen en zorg in het groen.  ‘Op dit moment is de verdeling van sociale huurwoningen in Grondaankoop Arnhems Klimmendaal garandeert sociale woningen

Woonvisie Breda: collectief wonen met aandacht voor zorg

Leestijd: 3 minuten Collectief wonen, ruimte voor mantelzorgwoningen, voorrangsrechten en aandacht voor vergrijzing. In de woonvisie Thuis in Breda, dat zich richt op 2040, geeft het college van B en W veel aandacht aan wonen met zorg en ondersteuning. De woonopgave wordt grotendeels binnenstedelijk opgelost.  De gemeente wil in 2040 een hoogstedelijk centrum, maar ook vitale dorpen en Woonvisie Breda: collectief wonen met aandacht voor zorg