Wonen

Woonvisie Breda: collectief wonen met aandacht voor zorg

Leestijd: 3 minuten Collectief wonen, ruimte voor mantelzorgwoningen, voorrangsrechten en aandacht voor vergrijzing. In de woonvisie Thuis in Breda, dat zich richt op 2040, geeft het college van B en W veel aandacht aan wonen met zorg en ondersteuning. De woonopgave wordt grotendeels binnenstedelijk opgelost.  De gemeente wil in 2040 een hoogstedelijk centrum, maar ook vitale dorpen en Woonvisie Breda: collectief wonen met aandacht voor zorg

Natuurinclusief en sociaal project ‘BeHagen’ wint bouwerscompetitie Rijk

Leestijd: 2 minuten Project ‘BeHagen’ heeft een bouwerscompetitie gewonnen voor de wijk Nieuw Oud Oost in Leeuwarden. Onder meer het College van Rijksadviseurs is lovend over de woningmix, natuurinclusieve invulling en sociale insteek. Ontwerp en realisatie komen van BAM Wonen, Bureau Biota, bureau SLA, Landscape Collected en Site Practice.  Het plan bevat 45 tot 50 sociale grondgebonden huurwoningen. Natuurinclusief en sociaal project ‘BeHagen’ wint bouwerscompetitie Rijk