Leefbaarheid

Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Leestijd: 4 minuten Het inrichtingsplan voor de groene wijk Cartesius in de gemeente Utrecht geeft een inkijkje in de openbare ruimte van toekomstrobuuste leefomgevingen. In vier zones is nadrukkelijk aandacht voor groen en blauw, veilige bewegingsruimte voor alle leeftijden en niet geprogrammeerde ruimte voor bewoners om zelf in te vullen.  ‘De ideale basis voor een gezonde leefomgeving ligt Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Autoluwe binnenstad: alleen maar verliezers of alleen maar winnaars?

Leestijd: 10 minuten De autoluwe binnenstad komt niet alleen de leefbaarheid ten goede, het dient ook ‘de business’, zegt de een. De ander claimt dat binnensteden doodbloeden als ze worden afgesloten van gemotoriseerd verkeer. Twee wereldvisies op de binnenstad: enerzijds Hans van Tellingen, directeur van adviesbureau Strabo, en aan de andere kant planoloog Jaap Kaai, eigenaar van advies- Autoluwe binnenstad: alleen maar verliezers of alleen maar winnaars?

Nieuwe leidraad helpt Arnhem toetsen op gezondheidseffecten

Leestijd: 2 minuten De gemeente Arnhem wil gebiedsgericht kijken naar de uitwerking van ruimtelijke plannen op de gezondheid van bewoners. Dat staat in het Plan Gezonde Leefomgeving.  Zowel nieuwe als bestaande delen van de stad worden met het plan tegen het licht gehouden. Normen kunnen worden aangescherpt. Nieuw is de aandacht voor lichtvervuiling en hittestress.  ‘Arnhem is met Nieuwe leidraad helpt Arnhem toetsen op gezondheidseffecten

Wijk Parijsch biedt diersoorten dat wat de mens ook nodig heeft

Leestijd: 7 minuten Een écht natuurinclusieve wijk heeft alles in huis wat een mens ook wenst, van voedselbronnen tot onderdak en schuilplekken. Ontwikkelingsmaatschappij Heijmans voerde een eerste fase van haar monitoringsstudie uit in de bijna volledig opgeleverde wijk Parijsch in Culemborg. De proef bestond uit vier deelgebieden die elk natuurinclusiever werden ingericht. Ecoloog Vincent Nederpel licht de studie Wijk Parijsch biedt diersoorten dat wat de mens ook nodig heeft

Wijken- en dorpendeals moeten leefbaarheid in Gelderland verbeteren

Leestijd: < 1 minuut Gelderland stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor honderd nieuwe dorpen- en wijkendeals in een periode van vier jaar. De deals zijn een samenwerking waarin inwoners, buurtverenigingen en ondernemers samen werken om de (sociale) verbondenheid en leefbaarheid in dorp of wijk te vergroten.  ‘Met de dorpen- en wijkendeals geven we initiatieven van vrijwilligers een duwtje in Wijken- en dorpendeals moeten leefbaarheid in Gelderland verbeteren

Soortenrijke volkstuinen nu ook op de Rode Lijst?

Leestijd: 9 minuten Het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) luidt de noodklok: volkstuinen staan te veel onder druk door ruimteclaims van onder andere de woningbouw. Het aantonen van de soortenrijkdom zou een troef moeten zijn, vinden volkstuinencomplexen. Zij pleiten voor landelijke wetgeving om de biodiversiteit en de toekomst van de Nederlandse volkstuin veilig te stellen. Overal Soortenrijke volkstuinen nu ook op de Rode Lijst?

Panel: houd ‘speelruimte’ over bij verdichten stationsomgeving

Leestijd: 4 minuten Stationsomgevingen zijn uitermate geschikt voor verdichting, maar de focus ligt nog te veel op woningbouw en mobiliteit. ‘Denk ook aan de verblijfskwaliteit op loop- en fietsafstand rondom het spoor.’ Dat concludeerde een vijfkoppig panel tijdens het seminar Van station naar stadshart in Pakhuis de Zwijger. ‘Bouw de stationsomgeving niet dicht en reserveer speelruimte.’  Het Nederlandse spoor is Panel: houd ‘speelruimte’ over bij verdichten stationsomgeving

Onderbenutte Europaboulevard straks natuurinclusieve woonstrip

Leestijd: 4 minuten De Europaboulevard in Amsterdam wordt een natuurinclusieve en autoluwe woonstrip met ruim duizend woningen. Architectenbureau Temp.architecture.urbanism en vastgoedontwikkelaar APF International maakten op eigen initiatief een ontwerp en haalbaarheidsstudie en boden dat de gemeente Amsterdam aan. Hierdoor is de ontwikkelpotentie van het gebied omhoog bijgesteld. ‘Het helpt soms om je wat activistisch op te stellen.’  Architectbureau Onderbenutte Europaboulevard straks natuurinclusieve woonstrip

‘Steden voldoende vergroenen kost miljarden, groennorm nodig’

Leestijd: 3 minuten Het vergroenen van steden kost tot 2050 zo’n 30 tot 45 miljard euro. Dat heeft onderzoeksbureau Sweco berekend in opdracht van ANWB, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming en Natuur & Milieu. De organisaties roepen op het Rijk op om een integrale, landelijke groennorm te ontwikkelen.  De vergroening van steden is een zaak voor gemeenten, maar om die ‘Steden voldoende vergroenen kost miljarden, groennorm nodig’

Haarlemse ‘wijkplatforms’ bieden antwoord op netwerksamenleving

Leestijd: 2 minuten Participatie in de gemeente Haarlem gaat er anders uitzien. Wijkraden zijn passé, aldus de gemeente. Haarlem wil voortaan inzetten op wijkplatforms. Die moeten niet alleen advies geven, maar ook wijkbewoners met elkaar en met de gemeente in verbinding brengen en activeren om hun leefomgeving te verbeteren. De stad volgt daarmee onder meer Utrecht, waar wijkplatforms in Haarlemse ‘wijkplatforms’ bieden antwoord op netwerksamenleving