Klimaatadaptatie

Utrechtse ‘hittehelden’ meten hitte in groenarme wijken

Leestijd: 2 minuten De gemeente Utrecht wil de hittestress in vier groenarme buurten terugdringen. Om data te verzamelen over de plaatselijke hitte, worden inwoners uitgenodigd deel te nemen aan het participatieproject ‘Groene Buurt, Koele Buurt’. Samen met Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) wordt daarmee een verkoelingsplan bedacht.  Wethouder Susanne Schilderman (Openbare Ruimte, Klimaatadaptatie): ‘Met dit project willen we Utrechtse ‘hittehelden’ meten hitte in groenarme wijken

Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Leestijd: 4 minuten Het inrichtingsplan voor de groene wijk Cartesius in de gemeente Utrecht geeft een inkijkje in de openbare ruimte van toekomstrobuuste leefomgevingen. In vier zones is nadrukkelijk aandacht voor groen en blauw, veilige bewegingsruimte voor alle leeftijden en niet geprogrammeerde ruimte voor bewoners om zelf in te vullen.  ‘De ideale basis voor een gezonde leefomgeving ligt Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Soortenrijke volkstuinen nu ook op de Rode Lijst?

Leestijd: 9 minuten Het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) luidt de noodklok: volkstuinen staan te veel onder druk door ruimteclaims van onder andere de woningbouw. Het aantonen van de soortenrijkdom zou een troef moeten zijn, vinden volkstuinencomplexen. Zij pleiten voor landelijke wetgeving om de biodiversiteit en de toekomst van de Nederlandse volkstuin veilig te stellen. Overal Soortenrijke volkstuinen nu ook op de Rode Lijst?

Utrecht opent subsidiepot van 600.000 euro voor groene initiatieven

Leestijd: < 1 minuut De provincie Utrecht opent een subsidie van 600.000 euro voor initiatieven die de buurt gezonder, groener en klimaatbestendiger maken. Met deze subsidie, beschikbaar vanaf 2 april, wil de provincie voorbereid zijn op hevige regenval, hitte en droogte in de zomer. Versteende buurten komen extra in aanmerking voor de subsidie.   De subsidie kan aangevraagd worden door Utrecht opent subsidiepot van 600.000 euro voor groene initiatieven

Verhuisd? Magazine ‘Je Nieuwe Tuin’ geeft inrichtingsadvies voor groene tuin

Leestijd: 2 minuten Om bewoners van nieuwbouwwoningen te motiveren om hun tuinen groen in te richten, is er nu het magazine Je Nieuwe Tuin. Projectontwikkelaars, verhuurders en gemeenten kunnen dit magazine delen met nieuwe bewoners. Hierin staan verhalen, interviews en columns. Stichting Steenbreek en platform KAN Bouwen presenteerden het magazine 25 maart tijdens de Week van de Groene Tuin. Verhuisd? Magazine ‘Je Nieuwe Tuin’ geeft inrichtingsadvies voor groene tuin

Onderzoek: gemeenten terecht positief over voortgang klimaatadaptie

Leestijd: 3 minuten Gemeenten zijn over het algemeen positief over de voortgang van het werken aan klimaatadaptatie. Volgens onderzoekers van TwynstraGudde is er nog wel veel werk aan de winkel. Zo is klimaatadaptatie nog het domein van een kleine groep gemeenteambtenaren en ontbreekt strategisch beleid, monitoring en borging op de lange termijn. Vanuit het Rijk missen harde doelen Onderzoek: gemeenten terecht positief over voortgang klimaatadaptie

Stichting Steenbreek lanceert Kansenkaart voor vergroening tuinen

Leestijd: 2 minuten Het Overijsselse Genemuiden Noord-Oost is de buurt met de meest versteende tuinen van Nederland. Dat blijkt uit een analyse van Stichting Steenbreek met behulp van de Steenbreek Kansenkaart. Zuid-Holland bezet vier plekken in de top 10 meest versteende tuinen.   Dit laat de Steenbreek Kansenkaart zien, die de groenstichting donderdag heeft gelanceerd.  Na lijstaanvoerder Genemuiden Noord-Oost, Stichting Steenbreek lanceert Kansenkaart voor vergroening tuinen

Onno Dwars: ‘Natuurinclusieve stad vraagt om ondergrens’

Leestijd: 6 minuten Natuurinclusieve steden vragen om wetgeving: een ondergrens voor waar natuurinclusief minimaal aan hoort te voldoen. Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development en domeinleider namens de Agenda Natuurinclusief, zei het al op de Nationale Groendag. In een interview in de Steenbreek special van Groen reflecteerde hij op radicaal vergroenen, een puntensystemen voor natuurinclusieve stedenbouw en Onno Dwars: ‘Natuurinclusieve stad vraagt om ondergrens’