Instrument

Rotterdam zet in op veiligere woonwijken met ‘ingrijpend verkeersplan’

Leestijd: 2 minuten Het is met voetgangers, fietsers, deelmobiliteit, auto’s en openbaar vervoer steeds drukker in de stad. De gemeente Rotterdam heeft een verkeerscirculatieplan opgesteld voor het centrum en de wijken eromheen. Dit plan is nodig om de drukke stad ook in de toekomst veilig, bereikbaar en aantrekkelijk te houden. In de week van 10 juni hebben Rotterdammer Rotterdam zet in op veiligere woonwijken met ‘ingrijpend verkeersplan’

SADC mikt op maximale ecologische winst met digital twin

Leestijd: 7 minuten Met de ecologische monitor van SADC (Schiphol Area Development Company) kunnen ecologische plannen van grondeigenaren worden getoetst op twintig parameters voor de maximale biodiversiteitskansen. Met de resultaten kunnen zij worden gestimuleerd om hogere ambities te stellen. Richting de zomer moet deze monitor voor heel Schiphol Trade Park inzetbaar zijn. Het ontwikkelen van een eigen digital SADC mikt op maximale ecologische winst met digital twin