Inclusiviteit

Wijzigingen Bbl: verplichte nestkastjes en lagere drempeleis bij nieuwbouw

Leestijd: 2 minuten De drempeleis voor nieuwe gebouwen naar 22 millimeter en een garantie op onderkomen in nieuwbouw voor de huismus, vleermuis en gierzwaluw. Dat zijn twee van vier voorstellen van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer, voor wijzigingen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving die in 2025 ingaan.  Allereerst het voorstel voor verplichte verblijfsvoorzieningen in nieuwbouw. Wijzigingen Bbl: verplichte nestkastjes en lagere drempeleis bij nieuwbouw

Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Leestijd: 4 minuten Het inrichtingsplan voor de groene wijk Cartesius in de gemeente Utrecht geeft een inkijkje in de openbare ruimte van toekomstrobuuste leefomgevingen. In vier zones is nadrukkelijk aandacht voor groen en blauw, veilige bewegingsruimte voor alle leeftijden en niet geprogrammeerde ruimte voor bewoners om zelf in te vullen.  ‘De ideale basis voor een gezonde leefomgeving ligt Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Geld voor verbeteren toegankelijkheid Arnhemse ondernemingen

Leestijd: 2 minuten Arnhemse ondernemers kunnen met geld van de gemeente hun winkel of horecagelegenheid toegankelijker maken. Dit kan gaan om het weghalen van drempels of het inclusief maken van hun toilet. Het Arnhemse Platform voor Chronisch Zieken en Gehandicapten voorziet ondernemers van advies. Er is 150.000 euro beschikbaar.  ‘Met deze regeling helpen we Arnhemse ondernemers om hun Geld voor verbeteren toegankelijkheid Arnhemse ondernemingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving groeit: betere afspiegeling

Leestijd: 4 minuten Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft 25 nieuwe leden, die moeten zorgen voor een betere afspiegeling van de samenleving en actuele trends rond de fysieke ruimte. Het platform wint advies in van maatschappelijke organisaties en agendeert actuele vraagstukken. Nieuwe zijn onder meer Stichting Steenbreek, de Seniorencoalitie en Stichting Buurtkracht.  De zoektocht naar een betere afspiegeling Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving groeit: betere afspiegeling

Hieraan voldoet goede beweegvriendelijke buitensportruimte

Leestijd: 2 minuten De ideale sportzone is veilig te betreden, biedt aanbod voor alle leeftijden en is goed verlicht. Onderzoekers en studenten van de opleiding Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen evalueerden twee zones in de gemeente Lingewaard en inventariseerden waar de ideale buitensportruimte aan voldoet. Onder andere het organiseren van sportevenementen en een Hieraan voldoet goede beweegvriendelijke buitensportruimte

D66 Amsterdam: ‘Stem openbare ruimte beter af op vrouwen’

Leestijd: 2 minuten Het college van Amsterdam moet haar openbare ruimte beter afstemmen op vrouwen en andere doelgroepen die zich hier kwetsbaarder voelen. Dat verzoekt D66-raadslid Elise Moeskops. ‘De vrouw’ is volgens haar de ultieme graadmeter voor kwalitatieve, veilige openbare ruimte. Ook vijandige architectuur moet in de ban, naast het vergroenen van de stad en het afremmen van D66 Amsterdam: ‘Stem openbare ruimte beter af op vrouwen’

PBL: meer aandacht voor ‘selectieve verdringing’ bij buurtverbetering

Leestijd: 2 minuten Er is meer aandacht nodig voor de ‘selectieve verdringing’ dat op kan treden bij de verbetering van buurten, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Uit onderzoek van het PBL blijkt dat kwetsbare bewoners de dupe kunnen worden als gevolg van de verbetering van buurten. ‘Het sociaal en fysiek opknappen van buurten kan uiteraard bijdragen PBL: meer aandacht voor ‘selectieve verdringing’ bij buurtverbetering

Oogvereniging ziet overwinning in verloren rechtszaak Nijmegen CS

Leestijd: 3 minuten Het stationsgebied van Nijmegen Centraal hoeft aan de westkant niet extra te worden aangepast aan mensen met een visuele beperking. Oogvereniging Nederland eiste een aantal aanpassingen, maar de Raad van State stelde hen in het ongelijk. De Oogvereniging zegt de rechtszaak vooral aan te grijpen als pleidooi voor de inspraak van Nederlanders met een beperking.  Oogvereniging ziet overwinning in verloren rechtszaak Nijmegen CS

Op naar een toegankelijke openbare ruimte onder de Omgevingswet

Leestijd: 6 minuten De openbare ruimte blijkt voor veel Nederlanders met een beperking niet voldoende toegankelijk: zij kunnen niet of slechts met veel moeite in de openbare ruimte sporten, spelen en bewegen. Met de Omgevingswet komt een stok bij: de instructieregel voor toegankelijkheid van de openbare buitenruimte. Hoe zorgen we voor een toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte? Dit Op naar een toegankelijke openbare ruimte onder de Omgevingswet