GGD

Gezondheid op de kaart met de Omgevingswet

Leestijd: 8 minuten In de Omgevingswet, die per 1 januari nu echt van kracht gaat, is de gezonde fysieke leefomgeving een maatschappelijk doel geworden. Instrumenten uit de wet bieden overheden kansen om eigen gezondheidsambities vast te leggen. Gezondheid moet zo eerder een plek krijgen in de ruimtelijke afweging, maar volgens deskundigen liggen de uitdagingen per gemeente wel anders. Gezondheid op de kaart met de Omgevingswet