Stedelijk Interieur

Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Leestijd: 4 minuten Het inrichtingsplan voor de groene wijk Cartesius in de gemeente Utrecht geeft een inkijkje in de openbare ruimte van toekomstrobuuste leefomgevingen. In vier zones is nadrukkelijk aandacht voor groen en blauw, veilige bewegingsruimte voor alle leeftijden en niet geprogrammeerde ruimte voor bewoners om zelf in te vullen.  ‘De ideale basis voor een gezonde leefomgeving ligt Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Soortenrijke volkstuinen nu ook op de Rode Lijst?

Leestijd: 9 minuten Het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) luidt de noodklok: volkstuinen staan te veel onder druk door ruimteclaims van onder andere de woningbouw. Het aantonen van de soortenrijkdom zou een troef moeten zijn, vinden volkstuinencomplexen. Zij pleiten voor landelijke wetgeving om de biodiversiteit en de toekomst van de Nederlandse volkstuin veilig te stellen. Overal Soortenrijke volkstuinen nu ook op de Rode Lijst?

Stadsappartementen The Family bieden eigen ‘openbare’ ruimte

Leestijd: 6 minuten Appartementencomplex The Family in de wijk Nieuw Delft is een ‘community-building’: inwoners, veelal gezinnen, hebben toegang tot ‘eigen openbare ruimte’ op het dakterras en op de galerij. Overal zijn speel- en ontmoetingsplekken, maar wel enkel voor wie er woont. Wat doet dit met de publieke ruimte rondom het gebouw? En met de sociale cohesie in Stadsappartementen The Family bieden eigen ‘openbare’ ruimte

Naturalis ontwikkelt natuurinclusieve tabel voor openbare ruimte

Leestijd: 7 minuten Wat houdt natuurinclusief in en wanneer voldoen objecten in de openbare ruimte hieraan? Met deze vraag van KPN ging een expertteam van het Naturalis Biodiversity Center aan de slag. Het antwoord op de kennisvraag werd een gebruiksvriendelijke tabel, die helpt bepalen waar je staat op de ladder van natuurinclusiviteit op basis van de criteria: grijze Naturalis ontwikkelt natuurinclusieve tabel voor openbare ruimte

Amsterdam wil stad opschonen en organiseert burgerberaad

Leestijd: 2 minuten Amsterdam wil schoner worden en vraagt de bewoners om advies. Een beraad van 150 burgers moet de gemeente voorzien van ideeën. Als deze haalbaar zijn voert Amsterdam ze uit.  Begin januari 2024 stuurt de gemeente een uitnodiging aan 10.000 willekeurige Amsterdamse bewoners en ondernemers. Via een loting onder de aanmeldingen moet een mix ontstaan van 150 Amsterdam wil stad opschonen en organiseert burgerberaad

Nantes, van haven- tot voorbeeldstad

Leestijd: 7 minuten Het Franse Nantes onderging een gedwongen metamorfose na het sluiten van zijn scheepswerf. Sindsdien kozen de stad en regio voor cultuur en vergroening als katalysatoren voor stedelijke ontwikkeling en een gezonde leefomgeving. Anno 2023 is Nantes een populaire, groeiende hotspot dat Europese groenprijzen in de wacht sleepte. Welke lessen zijn te trekken uit de Franse Nantes, van haven- tot voorbeeldstad

Radicaal vergroenen:groene lopers of juist3-30-300?

Leestijd: 4 minuten Is de 3-30-300-regel wel of geen goed uitgangspunt voor vergroening in verdichte steden? Tijdens de Nationale Groendag 2023 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem kruisten onderzoeker Cecil Konijnendijk enlandschapsarchitect Adriaan Geuze de verbale degens over het thema: hoe vergroen je radicaal in steeds meer verdichte steden? Intussen experimenteert Ballast Nedam Development hier al mee in Radicaal vergroenen:groene lopers of juist3-30-300?

De kracht van het Pius Park zit in het samen doen

Leestijd: 7 minuten Adviesbureau Kragten hielp 22 partners met het ontwerp van een zo gezond en duurzaam mogelijk Pius Park voor inwoners van de gemeente Peel en Paas. Hiervoor voerden zij gesprekken met een breed pallet aan organisaties om gemeenschapsontwikkeling aan te wakkeren. Het Mulier Instituut, dat in opdracht van de VNG op zoek ging naar best practices De kracht van het Pius Park zit in het samen doen

Gezondheid op de kaart met de Omgevingswet

Leestijd: 8 minuten In de Omgevingswet, die per 1 januari nu echt van kracht gaat, is de gezonde fysieke leefomgeving een maatschappelijk doel geworden. Instrumenten uit de wet bieden overheden kansen om eigen gezondheidsambities vast te leggen. Gezondheid moet zo eerder een plek krijgen in de ruimtelijke afweging, maar volgens deskundigen liggen de uitdagingen per gemeente wel anders. Gezondheid op de kaart met de Omgevingswet

Onderzoeksproject ECOTIP identificeert ‘kantelpunt’ in ongezonde wijken

Leestijd: 7 minuten Ongezonde, vaak oudere wijken hebben een ‘kantelpunt’. In het vijfjarige onderzoeksproject ECOTIP onderzoekt een consortium hoe verschillende omgevingsfactoren zoals sociale cohesie, vergroening en gezond voedselaanbod bijdragen aan een gezonde leefomgeving en waar de ondergrens voor deze factoren ligt in verschillende wijken. Ambtenaren, zorgprofessionals en burgers kunnen hierin een rol spelen. In een ongezonde leefomgeving word Onderzoeksproject ECOTIP identificeert ‘kantelpunt’ in ongezonde wijken