Groen

‘Prijskaartje groen bedrijventerrein hoeft niet hoog te liggen’

Leestijd: 6 minuten Het vergroenen van bedrijventerreinen is niet alleen complex, er hangt ook een flink prijskaartje aan. Tijd om over dat prijskaartje te communiceren, zeggen zowel ondernemers als ambtenaren op de zesde bijeenkomst van de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette in Roermond. Want met goede samenwerking hoeft dat prijskaartje helemaal niet zo hoog te liggen. Onderstaand artikel stond ‘Prijskaartje groen bedrijventerrein hoeft niet hoog te liggen’

Wijk Parijsch biedt diersoorten dat wat de mens ook nodig heeft

Leestijd: 7 minuten Een écht natuurinclusieve wijk heeft alles in huis wat een mens ook wenst, van voedselbronnen tot onderdak en schuilplekken. Ontwikkelingsmaatschappij Heijmans voerde een eerste fase van haar monitoringsstudie uit in de bijna volledig opgeleverde wijk Parijsch in Culemborg. De proef bestond uit vier deelgebieden die elk natuurinclusiever werden ingericht. Ecoloog Vincent Nederpel licht de studie Wijk Parijsch biedt diersoorten dat wat de mens ook nodig heeft

Soortenrijke volkstuinen nu ook op de Rode Lijst?

Leestijd: 9 minuten Het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) luidt de noodklok: volkstuinen staan te veel onder druk door ruimteclaims van onder andere de woningbouw. Het aantonen van de soortenrijkdom zou een troef moeten zijn, vinden volkstuinencomplexen. Zij pleiten voor landelijke wetgeving om de biodiversiteit en de toekomst van de Nederlandse volkstuin veilig te stellen. Overal Soortenrijke volkstuinen nu ook op de Rode Lijst?

Containertuintjes verbeteren woonstraten

Leestijd: 6 minuten Containertuintjes van CityGard, vergroening rondom afvalcontainers, zorgen voor een netter straatbeeld en stimuleren bewoners tot meer buurtcontact. Dat concludeert de gemeente Amsterdam in een evaluatierapport. Het containertuintje wordt daarom opgenomen in het handboek voor de openbare ruimte. ‘Ambtenaren willen op papier zien dat iets werkt, dat staat er nu’, aldus Henk-Jan Room, medeoprichter van CityGard. Containertuintjes verbeteren woonstraten

Naturalis ontwikkelt natuurinclusieve tabel voor openbare ruimte

Leestijd: 7 minuten Wat houdt natuurinclusief in en wanneer voldoen objecten in de openbare ruimte hieraan? Met deze vraag van KPN ging een expertteam van het Naturalis Biodiversity Center aan de slag. Het antwoord op de kennisvraag werd een gebruiksvriendelijke tabel, die helpt bepalen waar je staat op de ladder van natuurinclusiviteit op basis van de criteria: grijze Naturalis ontwikkelt natuurinclusieve tabel voor openbare ruimte

Onno Dwars: ‘Natuurinclusieve stad vraagt om ondergrens’

Leestijd: 6 minuten Natuurinclusieve steden vragen om wetgeving: een ondergrens voor waar natuurinclusief minimaal aan hoort te voldoen. Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development en domeinleider namens de Agenda Natuurinclusief, zei het al op de Nationale Groendag. In een interview in de Steenbreek special van Groen reflecteerde hij op radicaal vergroenen, een puntensystemen voor natuurinclusieve stedenbouw en Onno Dwars: ‘Natuurinclusieve stad vraagt om ondergrens’

Welzijn en gezondheid in een groene leefomgeving

Leestijd: 6 minuten Klimaatveranderingen zijn een directe bedreiging voor de kwaliteit van leven, welzijn en gezondheid. Mensen hebben voor hun overleving een leefbaar klimaat nodig. Als dat klimaat bedreigd wordt door klimaatveranderingen is het de vraag welke aanpassingen effectief zijn. Klimaatadaptatie kent dan veel vormen. Hier houdt Roel Cremer van stichting ClimateMatters een pleidooi voor meer ruimte voor Welzijn en gezondheid in een groene leefomgeving

Willen we individuele ruimte inleveren voor collectief groen?

Leestijd: 7 minuten Ruimte voor collectief groen en regels om het stedelijke leven in goede banen te leiden, komen in Singapore in plaats van ruimte voor het individu en individuele expressie. ‘De vraag is of we daar in Nederland klaar voor zijn’, zegt Wouter Vos, directeur liveable cities KuiperCompagnons. Stedelijke verdichting is in veel Nederlandse steden beleid. Een Willen we individuele ruimte inleveren voor collectief groen?

Bomen Utrecht centraal in bewustwordingscampagne groene baten

Leestijd: 5 minuten Om Utrechters bewust te maken van de baten van bomen, is de gemeente een pilot gestart met informatiebordjes bij vier volwassen bomen. Op de borden staat onder andere hoeveel lucht de bomen zuiveren, hoeveel verkoeling zij geven, hoeveel regenwater en CO2 wordt afgevangen. Landelijke opschaling van het project zit in de pijpleiding. Onderstaand artikel heeft Bomen Utrecht centraal in bewustwordingscampagne groene baten