Jesse Kiel

Woonvisie Breda: collectief wonen met aandacht voor zorg

Leestijd: 3 minuten Collectief wonen, ruimte voor mantelzorgwoningen, voorrangsrechten en aandacht voor vergrijzing. In de woonvisie Thuis in Breda, dat zich richt op 2040, geeft het college van B en W veel aandacht aan wonen met zorg en ondersteuning. De woonopgave wordt grotendeels binnenstedelijk opgelost.  De gemeente wil in 2040 een hoogstedelijk centrum, maar ook vitale dorpen en Woonvisie Breda: collectief wonen met aandacht voor zorg

Utrechtse ‘hittehelden’ meten hitte in groenarme wijken

Leestijd: 2 minuten De gemeente Utrecht wil de hittestress in vier groenarme buurten terugdringen. Om data te verzamelen over de plaatselijke hitte, worden inwoners uitgenodigd deel te nemen aan het participatieproject ‘Groene Buurt, Koele Buurt’. Samen met Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) wordt daarmee een verkoelingsplan bedacht.  Wethouder Susanne Schilderman (Openbare Ruimte, Klimaatadaptatie): ‘Met dit project willen we Utrechtse ‘hittehelden’ meten hitte in groenarme wijken

Wijzigingen Bbl: verplichte nestkastjes en lagere drempeleis bij nieuwbouw

Leestijd: 2 minuten De drempeleis voor nieuwe gebouwen naar 22 millimeter en een garantie op onderkomen in nieuwbouw voor de huismus, vleermuis en gierzwaluw. Dat zijn twee van vier voorstellen van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer, voor wijzigingen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving die in 2025 ingaan.  Allereerst het voorstel voor verplichte verblijfsvoorzieningen in nieuwbouw. Wijzigingen Bbl: verplichte nestkastjes en lagere drempeleis bij nieuwbouw

Actiegroep: Deelscooteraanbieders smokkelen met toegestane vloot

Leestijd: 2 minuten Actiegroep Scootervrij zegt dat aanbieders van deelscooters in 25 gemeenten meer scooters plaatsen dan is toegestaan. Zo telde de actiegroep in Den Haag 179 scooters boven de norm. Landelijk zijn meer dan 1.100 voertuigen te veel. De groep baseert zich op gegevens van CROW.  Actiegroep Scootervrij analyseerde per gemeente het aantal deelscooters van Check, Felyx en Actiegroep: Deelscooteraanbieders smokkelen met toegestane vloot

‘Prijskaartje groen bedrijventerrein hoeft niet hoog te liggen’

Leestijd: 6 minuten Het vergroenen van bedrijventerreinen is niet alleen complex, er hangt ook een flink prijskaartje aan. Tijd om over dat prijskaartje te communiceren, zeggen zowel ondernemers als ambtenaren op de zesde bijeenkomst van de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette in Roermond. Want met goede samenwerking hoeft dat prijskaartje helemaal niet zo hoog te liggen. Onderstaand artikel stond ‘Prijskaartje groen bedrijventerrein hoeft niet hoog te liggen’

Verplaatsbaar bos laat Arnhemmers inleven in groenere stad

Leestijd: 2 minuten Na Leeuwarden en Dordrecht kiest de gemeente Arnhem ook voor een ‘bewegend bos’. Dit concept laat inwoners ervaren hoe locaties in de stad eruitzien met meer groen en wat daar de klimaatadaptieve voordelen van zijn. Het project start halverwege mei. Hiervoor wordt ruim 132.000 euro uit het Klimaatfonds vrijgemaakt.   Het concept Bewegende Bos, zoals de Verplaatsbaar bos laat Arnhemmers inleven in groenere stad

Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Leestijd: 4 minuten Het inrichtingsplan voor de groene wijk Cartesius in de gemeente Utrecht geeft een inkijkje in de openbare ruimte van toekomstrobuuste leefomgevingen. In vier zones is nadrukkelijk aandacht voor groen en blauw, veilige bewegingsruimte voor alle leeftijden en niet geprogrammeerde ruimte voor bewoners om zelf in te vullen.  ‘De ideale basis voor een gezonde leefomgeving ligt Openbare ruimte Utrechtse wijk Cartesius wordt groene speeltuin voor alle leeftijden

Het integrale verhaal voor de openbare ruimte staat, nu de uitvoering nog.

Leestijd: 4 minuten Integraal werken aan de openbare ruimte vraagt om het breken met oude gewoontes en in plaats daarvan oplossingen als stedelijk programmeren, nieuwe investeringscoalities en één beheerplan van 30 jaar vooruit. Op de Slotmanifestatie van de City Deal Openbare Ruimte werd een breed instrumentarium gedeeld. Ook werd een nieuw werkplatform aangekondigd.  AUTEURS: Jesse Kiel en Susanne Het integrale verhaal voor de openbare ruimte staat, nu de uitvoering nog.

City Deal Openbare Ruimte zwaait af: routekaart voor integrale aanpak

Leestijd: 2 minuten Op de Slotmanifestatie van de City Deal Openbare Ruimte presenteren twaalf deelnemende steden en vier ministeries de routekaart ‘Op weg naar Integralië’. Deze nalatenschap van de deal moet perspectief bieden aan gemeenten die bezig zijn met de ruimtelijke puzzel in de openbare ruimte. Die integrale aanpak blijkt noodzakelijk. De routekaart biedt aanbevelingen waar gemeentelijke organisaties City Deal Openbare Ruimte zwaait af: routekaart voor integrale aanpak

Nieuwe leidraad helpt Arnhem toetsen op gezondheidseffecten

Leestijd: 2 minuten De gemeente Arnhem wil gebiedsgericht kijken naar de uitwerking van ruimtelijke plannen op de gezondheid van bewoners. Dat staat in het Plan Gezonde Leefomgeving.  Zowel nieuwe als bestaande delen van de stad worden met het plan tegen het licht gehouden. Normen kunnen worden aangescherpt. Nieuw is de aandacht voor lichtvervuiling en hittestress.  ‘Arnhem is met Nieuwe leidraad helpt Arnhem toetsen op gezondheidseffecten