Grondaankoop Arnhems Klimmendaal garandeert sociale woningen

Leestijd: 2 minuten

De strategische aankoop van grond en gebouwen van revalidatie-instelling Klimmendaal in Arnhem is rond. De gemeente kan nu van start met een gebiedsontwikkeling waarbij het merendeel van de woningen vallen onder sociale huur. Het gebied wordt een combinatie van wonen en zorg in het groen. 

‘Op dit moment is de verdeling van sociale huurwoningen in de stad niet eerlijk’, zegt wethouder Paul Smeulders op LinkedIn.  

‘Daarom hebben we er in onze nieuwe woonvisie voor gekozen om in de zes wijken met heel weinig sociale huur bij alle nieuwe projecten 60 procent tot 100 procent sociale huur te verplichten.’  

De grond en gebouwen van Klimmendaal, een revalidatie-instelling, liggen in één van deze wijken. Het terrein ligt aan de rand van groen gebied in het westen van Arnhem.   

De gemeenteraad stemde in februari in met voorkeursrecht op het hele gebied ten westen van de Heijenoordseweg. Daardoorhad de gemeente Arnhem het eerste recht van koop op de nu verworven grond en gebouwen. 

Met deze strategische aankoop houdt de gemeente meer controle over de ontwikkeling van het gebied. 

Wonen en zorg 

Het gaat om ongeveer 38.000 vierkante meter grond en gebouwen in gebruik van Klimmendaal. De instelling behoudt één gebouw aan de rand van het terrein en stoot de rest af. 

In de Omgevingsvisie Arnhem 2040 wordt voor Arnhem West gestreefd naar diverse woonwijken met een gevarieerd aanbod, met als doel om de doorstroming de stimuleren. 

In de visie wordt ook benoemd om het gebied ten westen van de Heijenoordseweg te transformeren en te verdichten naar een gebied met een combinatie van wonen en zorg, met behoud van het groene karakter. 

Rond de zomer wordt een startnotitie met de voornemens voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied aangeboden aan de gemeenteraad. 

De wijze waarop we onze steden bouwen en leefomgeving inrichten heeft bewijsbare impact op de gezondheid van mensen. Talloze wetenschappelijke onderzoeken wijzen op een verband tussen de inrichting van de leefomgeving en het aantal ziekenhuisopnames, chronische ziekten en het gemiddelde sterftejaar. Met meer vergroening of ruimte voor ontmoeting gaan deze statistieken aantoonbaar omlaag. Of het nu om mentaal welzijn of fysieke gezondheid gaat: een groene en gezonde leefomgeving doet er toe.

En waarom genezen als je beter kan voorkomen? Begin dit jaar ondertekenden gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Ook de Omgevingswet schrijft voor dat gezondheid als primair belang wordt meegewogen in ruimtelijke beleid en -inrichtingskeuzes.

Die gezonde leefomgeving zal steeds vaker een stedelijke leefomgeving zijn, want steeds meer mensen zoeken een plek in de stad. Of het nu grote, middelgrote of kleinere steden zijn: we wonen, werken en leven dichter op elkaar. En dat hoeft helemaal niet ten kosten te gaan van gezondheid, laten tal van inspirerende voorbeelden van gezonde stedelijke leefomgevingen zien. Op deze themasite presenteren we de bewijslast in de vorm van inspirerende verhalen en bundelen we praktische vakinformatie van onze journalisten uit onze titels Groen, Stedelijke Interieur en Stadszaken.nl.

De sleutel voor een gezonde generatie ligt voor een belangrijk deel bij degenen die de stedelijke leefomgeving inrichten en vormgeven. Schrijf u nu in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die wil bijdragen aan gezondere, aantrekkelijke en duurzame steden.