Rotterdam zet in op veiligere woonwijken met ‘ingrijpend verkeersplan’

Leestijd: 2 minuten

Het is met voetgangers, fietsers, deelmobiliteit, auto’s en openbaar vervoer steeds drukker in de stad. De gemeente Rotterdam heeft een verkeerscirculatieplan opgesteld voor het centrum en de wijken eromheen. Dit plan is nodig om de drukke stad ook in de toekomst veilig, bereikbaar en aantrekkelijk te houden. In de week van 10 juni hebben Rotterdammer de mogelijkheid tot inspraak.

In het verkeerscirculatieplan staan maatregelen om de circulatie van het verkeer (doorstroming) in een wijk aan te passen. Het doel daarvan is minder autoverkeer dwars door een wijk, door dit verkeer via alternatieve routes te leiden.

Die bredere wegen om de wijken heen zijn geschikter voor veel soorten verkeer. Er moet zo ook meer ruimte overblijven voor langzamer verkeer, zoals voetgangers en fietsers, en verblijfs- en vergroeningsruimte.

In het verkeerscirculatieplan staan vier soorten maatregelen om de verkeerscirculatie aan te passen. Het invoeren van eenrichtingsverkeer (1), aanpassingen aan kruispunten (2), het toepassen van verkeersfilters (3) en het aanpassen van weginrichtingen (4).

Onlangs kondigde Rotterdam ook al aan in 115 straten de maximumsnelheid te willen verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur.

Informatieavond

Het plan wordt gemaakt voor de wijken Centrum, Cool, Scheepvaartkwartier, Stadsdriehoek, Oude Noorden, Blijdorp, Provenierswijk, Agniesebuurt, Liskwartier, Bergpolder, Middelland, Oude Westen, Nieuwe Westen, Dijkzigt en delen van Crooswijk en Kralingen.

Dit zijn vooroorlogse wijken, met veel smalle straten. Die zijn volgens de gemeente Rotterdam niet gemaakt voor veel (soorten) verkeer. ‘Door het verkeer beter te verdelen, worden deze wijken veiliger en blijven ze goed bereikbaar’, schrijft de gemeente.

De maatregelen die nu worden voorgesteld zijn nog niet definitief. De gemeente gaat in de week van 10 juni in gesprek met bewoners, ondernemers, zakelijke stakeholders en andere belanghebbenden.

Dit najaar wordt het verkeerscirculatieplan definitief vastgesteld door de gemeenteraad.  De doorlooptijd van het plan is tot en met 2030. Met maatregelen op de korte en langere termijn.

De wijze waarop we onze steden bouwen en leefomgeving inrichten heeft bewijsbare impact op de gezondheid van mensen. Talloze wetenschappelijke onderzoeken wijzen op een verband tussen de inrichting van de leefomgeving en het aantal ziekenhuisopnames, chronische ziekten en het gemiddelde sterftejaar. Met meer vergroening of ruimte voor ontmoeting gaan deze statistieken aantoonbaar omlaag. Of het nu om mentaal welzijn of fysieke gezondheid gaat: een groene en gezonde leefomgeving doet er toe.

En waarom genezen als je beter kan voorkomen? Begin dit jaar ondertekenden gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Ook de Omgevingswet schrijft voor dat gezondheid als primair belang wordt meegewogen in ruimtelijke beleid en -inrichtingskeuzes.

Die gezonde leefomgeving zal steeds vaker een stedelijke leefomgeving zijn, want steeds meer mensen zoeken een plek in de stad. Of het nu grote, middelgrote of kleinere steden zijn: we wonen, werken en leven dichter op elkaar. En dat hoeft helemaal niet ten kosten te gaan van gezondheid, laten tal van inspirerende voorbeelden van gezonde stedelijke leefomgevingen zien. Op deze themasite presenteren we de bewijslast in de vorm van inspirerende verhalen en bundelen we praktische vakinformatie van onze journalisten uit onze titels Groen, Stedelijke Interieur en Stadszaken.nl.

De sleutel voor een gezonde generatie ligt voor een belangrijk deel bij degenen die de stedelijke leefomgeving inrichten en vormgeven. Schrijf u nu in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die wil bijdragen aan gezondere, aantrekkelijke en duurzame steden.