Verplaatsbaar bos laat Arnhemmers inleven in groenere stad

Leestijd: 2 minuten

Na Leeuwarden en Dordrecht kiest de gemeente Arnhem ook voor een ‘bewegend bos’. Dit concept laat inwoners ervaren hoe locaties in de stad eruitzien met meer groen en wat daar de klimaatadaptieve voordelen van zijn. Het project start halverwege mei. Hiervoor wordt ruim 132.000 euro uit het Klimaatfonds vrijgemaakt.  

Het concept Bewegende Bos, zoals de gemeente het noemt, helpt Arnhemmers zich inbeelden hoe locaties in hun eigen stad eruitzien met meer stadsgroen, zegt de gemeente. 

In verrijdbare bakken worden meerdere groepen bomen geplaatst langs versteende of minder vergroende straten en pleinen. Hier blijven ze een korte periode staan, voordat ze naar andere locaties worden geduwd. 

‘We doen het natuurlijk vooral voor de Arnhemmers’, zegt wethouder Groen en Klimaatadaptatie Cathelijne Bouwkamp. ‘Want meer groen nodigt uit om meer naar buiten te gaan. De schaduw brengt ons verkoeling op warme dagen en bomen zorgen voor schonere lucht.’ 

De gemeente Arnhem zal bij bewoners en organisaties polsen wat hun reactie is op het tijdelijk toegevoegde stadsgroen. Bij positieve reacties kijkt de gemeente wat mogelijk is om meer permanent groen te plaatsen. 

Bouwkamp: ‘Uiteindelijk willen we van bewegende bomen naar vaste bomen. En op plekken waar het nu nog vooral grijs is, is het bewegende stadsbos een mooie eerste stap om te laten zien hoeveel goeds groen ons brengt.’ 

De eerste locatie wordt het Johnny van Doornplein in de binnenstad, dit plein wordt binnenkort vernieuwd met ruimte voor extra groen.  

3-30-300

Het idee voor het Bewegende Bos kwam van de lokale partijen GroenLinks, Arnhem Centraal en Volt. Zij dienden hiervoor een motie (PDF) in.  

Hierin verzocht de gemeenteraad het college van B en W om het Bewegend Bos in te zetten ‘om in goed overleg bewoners en organisaties het extra groen te laten ervaren en permanente terugplaatsen te onderzoeken’. 

Ook verzoekt de gemeenteraad om tijdens het project te experimenteren met het versmallen van wegen en maximumsnelheden aan te passen, vooroplopend op verdere vergroening. 

Het geld voor dit project, ruim 132.000 euro, is afkomstig uit het klimaatadaptatiefonds. Dat is meer dan de dekking van 100.000 euro die in de motie is aangevraagd. 

Het groene participatieproject sluit aan op de gemeentelijke ambitie om de gehele stad te laten voldoen aan de 3-30-300-regel.  

Hieronder verstaat de gemeente Arnhem: vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar, 30 procent van een wijk valt in de schaduw van een boom en bij elke woning ligt binnen 300 meter afstand een parkje. 

BOSK

Stadszaken schreef in 2022 al eens over een soortgelijk project in de gemeente Leeuwarden. Met BOSK reden daar 1.200 bomen een route van honderd dagen in het kader van een cultureel programma.  

Dit moest de aandacht vestigen op de relatie tussen mens en natuur. Naast het tijdelijk vergroenen van elf locaties in de binnenstad waren ook voorstellingen en exposities te bezoeken. 

Reacties van Leeuwarders waren daar enthousiast. Ook in Dordrecht heeft een Bewegend Bos plaatsgevonden. Het ging daar om 200 bomen die door de stad ‘wandelden’. 

De wijze waarop we onze steden bouwen en leefomgeving inrichten heeft bewijsbare impact op de gezondheid van mensen. Talloze wetenschappelijke onderzoeken wijzen op een verband tussen de inrichting van de leefomgeving en het aantal ziekenhuisopnames, chronische ziekten en het gemiddelde sterftejaar. Met meer vergroening of ruimte voor ontmoeting gaan deze statistieken aantoonbaar omlaag. Of het nu om mentaal welzijn of fysieke gezondheid gaat: een groene en gezonde leefomgeving doet er toe.

En waarom genezen als je beter kan voorkomen? Begin dit jaar ondertekenden gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Ook de Omgevingswet schrijft voor dat gezondheid als primair belang wordt meegewogen in ruimtelijke beleid en -inrichtingskeuzes.

Die gezonde leefomgeving zal steeds vaker een stedelijke leefomgeving zijn, want steeds meer mensen zoeken een plek in de stad. Of het nu grote, middelgrote of kleinere steden zijn: we wonen, werken en leven dichter op elkaar. En dat hoeft helemaal niet ten kosten te gaan van gezondheid, laten tal van inspirerende voorbeelden van gezonde stedelijke leefomgevingen zien. Op deze themasite presenteren we de bewijslast in de vorm van inspirerende verhalen en bundelen we praktische vakinformatie van onze journalisten uit onze titels Groen, Stedelijke Interieur en Stadszaken.nl.

De sleutel voor een gezonde generatie ligt voor een belangrijk deel bij degenen die de stedelijke leefomgeving inrichten en vormgeven. Schrijf u nu in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die wil bijdragen aan gezondere, aantrekkelijke en duurzame steden.