City Deal Openbare Ruimte zwaait af: routekaart voor integrale aanpak

Leestijd: 2 minuten

Op de Slotmanifestatie van de City Deal Openbare Ruimte presenteren twaalf deelnemende steden en vier ministeries de routekaart ‘Op weg naar Integralië’. Deze nalatenschap van de deal moet perspectief bieden aan gemeenten die bezig zijn met de ruimtelijke puzzel in de openbare ruimte. Die integrale aanpak blijkt noodzakelijk.

De routekaart biedt aanbevelingen waar gemeentelijke organisaties direct mee van start kunnen gaan, samen met lokale partners als woningcorporaties en waterschappen, maar ook met netbeheerders.  

In zeven stappen zouden gemeenten ‘de route naar Integralië’ kunnen nemen. Hierin wordt nadruk gelegd op een integrale visie, eerst stadsbreed en later gebiedsgericht programmeren, aldus de opstellers.

Ook het afstemmen van werkzaamheden is cruciaal, om zo onnodige overlast voor bewoners, maar ook graafschade en onnodige kosten te voorkomen.

Voor de integrale aanpak in de openbare ruimte is betrokkenheid nodig van de hele keten, benadrukken de partners van de City Deal. Dat gaat van visieontwikkeling tot uitvoering.

Het inpassen van alle noodzakelijke ruimtelijke opgaven vraagt om het nemen van regie op de ondergrond, slim omgaan met schaarse middelen en capaciteit, en het aanpassen van de organisatie aan een nieuwe werkwijze, aldus de citydealpartners.

Een visuele samenvatting van de City Deal Openbare Ruimte. Beeld: City Deal Openbare Ruimte

Nieuwe instrumenten 

De routekaart verwijst naar instrumenten die de City Deal afgelopen drie jaren heeft ontwikkeld. Deze instrumenten helpen gemeentelijke organisaties om procesmatig en datagedreven te werken.

Ook zijn er handvatten die gemeenten helpen de interne organisatie integraler samen te laten werken. Verder zijn er nieuwe financieringsvormen bedacht en is nagedacht over aanpassingen in wet- en regelgeving. 

Alle instrumenten en methoden zijn openbaar toegankelijk via een toolbox op de website van de City Deal Openbare Ruimte. Die blijft voorlopig in de lucht, aldus de partners. 

Alle opgedane lessen, samen met de routekaart, worden vandaag gedeeld op de Slotmanifestatie in Amsterdam. Dit is de laatste bijeenkomst die de City Deal organiseert. Stadszaken is hierbij aanwezig en zal er daarna verslag van doen. 

Nieuw platform samenwerken

Na de City Deal Openbare Ruimte wordt verder gewerkt via het Platform Integraal Samenwerken Openbare Ruimte. Organisaties kunnen zich aansluiten bij dit initiatief. 

Ook wordt de kennis van de City Deal in drie opvolgprogramma’s ondergebracht bij het Rijk. Voor de stedelijke ondergrond werkt het ministerie van IenW aan een deelprogramma. 

Onder de noemer ‘Groene en Gezonde Stad’ zal Groen in en Om de Stad (GIOS) met ministeries en dececityntrale overheden een klankbord opzetten. 

Ten slotte wordt een landelijk team opgetuigd die gemeenten gaat helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale aanpak transitie-opgaven. 

De wijze waarop we onze steden bouwen en leefomgeving inrichten heeft bewijsbare impact op de gezondheid van mensen. Talloze wetenschappelijke onderzoeken wijzen op een verband tussen de inrichting van de leefomgeving en het aantal ziekenhuisopnames, chronische ziekten en het gemiddelde sterftejaar. Met meer vergroening of ruimte voor ontmoeting gaan deze statistieken aantoonbaar omlaag. Of het nu om mentaal welzijn of fysieke gezondheid gaat: een groene en gezonde leefomgeving doet er toe.

En waarom genezen als je beter kan voorkomen? Begin dit jaar ondertekenden gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Ook de Omgevingswet schrijft voor dat gezondheid als primair belang wordt meegewogen in ruimtelijke beleid en -inrichtingskeuzes.

Die gezonde leefomgeving zal steeds vaker een stedelijke leefomgeving zijn, want steeds meer mensen zoeken een plek in de stad. Of het nu grote, middelgrote of kleinere steden zijn: we wonen, werken en leven dichter op elkaar. En dat hoeft helemaal niet ten kosten te gaan van gezondheid, laten tal van inspirerende voorbeelden van gezonde stedelijke leefomgevingen zien. Op deze themasite presenteren we de bewijslast in de vorm van inspirerende verhalen en bundelen we praktische vakinformatie van onze journalisten uit onze titels Groen, Stedelijke Interieur en Stadszaken.nl.

De sleutel voor een gezonde generatie ligt voor een belangrijk deel bij degenen die de stedelijke leefomgeving inrichten en vormgeven. Schrijf u nu in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die wil bijdragen aan gezondere, aantrekkelijke en duurzame steden.