Dag: 28 februari 2024

Den Haag pakt grip terug op voorzieningen bij gebiedsontwikkelingen

Leestijd: 3 minuten Bij gebiedsontwikkelingen legt de gemeente Den Haag voortaan vast welke voorzieningen er moeten komen. Er komen normen voor de ruimtevraag per type maatschappelijke voorziening, uitgedrukt in vierkante meters per 1.000 woningen. Door deze niet-woonfuncties direct mee te ontwikkelen, wil de stad voorkomen dat te laat duidelijk wordt waar aanvullende voorzieningen nodig zijn.  ‘Door de forse Den Haag pakt grip terug op voorzieningen bij gebiedsontwikkelingen

Geld voor verbeteren toegankelijkheid Arnhemse ondernemingen

Leestijd: 2 minuten Arnhemse ondernemers kunnen met geld van de gemeente hun winkel of horecagelegenheid toegankelijker maken. Dit kan gaan om het weghalen van drempels of het inclusief maken van hun toilet. Het Arnhemse Platform voor Chronisch Zieken en Gehandicapten voorziet ondernemers van advies. Er is 150.000 euro beschikbaar.  ‘Met deze regeling helpen we Arnhemse ondernemers om hun Geld voor verbeteren toegankelijkheid Arnhemse ondernemingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving groeit: betere afspiegeling

Leestijd: 4 minuten Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft 25 nieuwe leden, die moeten zorgen voor een betere afspiegeling van de samenleving en actuele trends rond de fysieke ruimte. Het platform wint advies in van maatschappelijke organisaties en agendeert actuele vraagstukken. Nieuwe zijn onder meer Stichting Steenbreek, de Seniorencoalitie en Stichting Buurtkracht.  De zoektocht naar een betere afspiegeling Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving groeit: betere afspiegeling

Gezondheidskloof in vizier Utrecht; stad wil nieuwe instrumenten van Rijk

Leestijd: 3 minuten Acht uit tien Utrechters voelt zich gezond, maar het verschil tussen de gezondste en ongezondste inwoner moet zeker met 30 procent omlaag. De stad wil zijn inwoners onder meer beter beschermen tegen een slecht milieu. Daarentegen moet betekenisvol ontmoeten juist makkelijker worden. Utrecht vraagt hulp van de landelijke overheid voor juridische, planologische instrumenten, staat in een Gezondheidskloof in vizier Utrecht; stad wil nieuwe instrumenten van Rijk

Naturalis ontwikkelt natuurinclusieve tabel voor openbare ruimte

Leestijd: 7 minuten Wat houdt natuurinclusief in en wanneer voldoen objecten in de openbare ruimte hieraan? Met deze vraag van KPN ging een expertteam van het Naturalis Biodiversity Center aan de slag. Het antwoord op de kennisvraag werd een gebruiksvriendelijke tabel, die helpt bepalen waar je staat op de ladder van natuurinclusiviteit op basis van de criteria: grijze Naturalis ontwikkelt natuurinclusieve tabel voor openbare ruimte

Hieraan voldoet goede beweegvriendelijke buitensportruimte

Leestijd: 2 minuten De ideale sportzone is veilig te betreden, biedt aanbod voor alle leeftijden en is goed verlicht. Onderzoekers en studenten van de opleiding Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen evalueerden twee zones in de gemeente Lingewaard en inventariseerden waar de ideale buitensportruimte aan voldoet. Onder andere het organiseren van sportevenementen en een Hieraan voldoet goede beweegvriendelijke buitensportruimte

‘Steden voldoende vergroenen kost miljarden, groennorm nodig’

Leestijd: 3 minuten Het vergroenen van steden kost tot 2050 zo’n 30 tot 45 miljard euro. Dat heeft onderzoeksbureau Sweco berekend in opdracht van ANWB, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming en Natuur & Milieu. De organisaties roepen op het Rijk op om een integrale, landelijke groennorm te ontwikkelen.  De vergroening van steden is een zaak voor gemeenten, maar om die ‘Steden voldoende vergroenen kost miljarden, groennorm nodig’

Zorgen bewoners over ‘verdichtingsdruk’ op Soesterkwartier, nieuw gesprek met wethouder

Leestijd: 3 minuten De Amersfoortse wethouder Astrid Janssen wil op korte termijn in gesprek met de bezorgden over verdichtingsprojecten rondom de wijk Soesterkwartier. Hun zorgen over een verdubbeling van het aantal inwoners, meer verkeersdrukte en druk op bestaande voorzieningen waren al besproken, maar: ‘Zorgen van bewoners serieus nemen is leidend’, aldus een participatiedeskundige van Bureau Buhrs.  Het gaat om Zorgen bewoners over ‘verdichtingsdruk’ op Soesterkwartier, nieuw gesprek met wethouder

‘Natuurinclusieve maatregelen bij nieuwbouw Culemborg hebben effect’

Leestijd: 2 minuten De biodiversiteit in de woonwijk ‘Parijsch’ in Culemborg is toegenomen door de invoering van natuurinclusieve maatregelen, toont een monitoringsstudie van bouwer Heijmans aan. Met nestkasten en groenblauwe infrastructuur is gezorgd voor meer biodiversiteit in de woonwijk, zegt Heijmans. ‘Opvallend was dat sommige vogelkasten dubbel zijn gebruikt. Meerdere keren in één broedseizoen met bijvoorbeeld meerdere legsels’, ‘Natuurinclusieve maatregelen bij nieuwbouw Culemborg hebben effect’

Nijmegen wil autoluwe binnenstad en minder fietsers in het centrum

Leestijd: 2 minuten De gemeente Nijmegen zet in de toekomst de voetganger centraal in de binnenstad. Dit betekent dat alle openbare parkeerplaatsen in het centrum gaan verdwijnen. Wie met de auto naar het centrum wil, moet parkeren in een parkeergarage of op een -terrein buiten de stad.  Dit voornemen heeft het Nijmeegse stadsbestuur vastgelegd in een nieuwe toekomstvisie Nijmegen wil autoluwe binnenstad en minder fietsers in het centrum