Samenwerking AM en Portaal voor ‘krachtige wijken’ Utrecht

Leestijd: 2 minuten

Gebiedsontwikkelaar AM en woningcorporatie Portaal hebben een intentieovereenkomst gesloten voor een meerjarige samenwerking. AM zal vooral ontwikkelkennis aanleveren en Portaal vooral kennis over volkshuisvesting, herontwikkeling en participatie. Ze sluiten aan bij een algemene trend van meer samenwerking tussen ontwikkelaars en corporaties.

AM en Portaal willen zo hun slagkracht in de regio Utrecht vergroten en zorgen voor kwalitatief betere wijken. Dat gaan ze doen door al in een vroeg stadium van planontwikkeling samen te werken. 

Dat moet allereerst zorgen voor de gewenste woningbouw, maar ook hopen de partijen een verbeterslag te maken voor kwalitatief hoogwaardige leef- en woonomgevingen.  

De wijken moeten ontmoeting, recreatie en ontspanning stimuleren, ‘waarbij goed samenleven centraal staat’, aldus het bericht. Het moet zorgen voor de ontwikkeling van ‘krachtige wijken en buurten’ in de regio Utrecht. 

Krachtige, gemengde buurten

Corporatie Portaal zal daarbij vooral kennis leveren van volkshuisvesting, herontwikkeling en participatie. AM vult aan met kennis van ontwikkelingscapaciteit, onderzoek en conceptontwikkeling. Samen gaan de partijen verschillende locaties verkennen, zowel bij lopende projecten in Utrecht als voor mogelijke toekomstige locaties.

‘Door de samenwerking met AM kunnen we extra inzetten op het ontwikkelen van krachtige, gemengde buurten’, zegt bestuursvoorzitter van Portaal Sander Heinsman. ‘Waar bewoners naar elkaar omkijken en zich thuis voelen. Doordat we vroegtijdig samenwerken kunnen we de leefomgeving zó inrichten dat deze bijdraagt aan goed samenleven voor de toekomstige bewoners.’ 

Samenwerkingen nemen toe  

Projecten waarin projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten samenwerken lijken steeds succesvoller, en zijn bovendien nodig. Dat verklaarde Harm Janssen, directeur gebiedsontwikkelaar BPD Nederland eerder in een publicatie van corporatiekoepel Aedes. Ook BPD werkt door het hele land steeds vaker samen met corporaties.

Platform31 gaf onlangs acht tips voor samenwerking tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten. De kennisorganisatie onderstreept het belang van transparantie, wederzijds begrip en risicodeling.

Steun koepelorganisaties 

Informeel waren AM en Portaal de afgelopen jaren al gezamenlijk op zoek naar potentiële nieuwe verwervingsgrond. Ook werd al gezocht naar manieren om de samenwerking een meer structurele vorm te geven.

Volgens de AM en Portaal past een intensievere samenwerking binnen de visie van zowel koepelorganisaties NEPROM (ontwikkelaars) als Aedes (corporaties) om als ontwikkelaars en corporaties meer samen op te trekken. 

De wijze waarop we onze steden bouwen en leefomgeving inrichten heeft bewijsbare impact op de gezondheid van mensen. Talloze wetenschappelijke onderzoeken wijzen op een verband tussen de inrichting van de leefomgeving en het aantal ziekenhuisopnames, chronische ziekten en het gemiddelde sterftejaar. Met meer vergroening of ruimte voor ontmoeting gaan deze statistieken aantoonbaar omlaag. Of het nu om mentaal welzijn of fysieke gezondheid gaat: een groene en gezonde leefomgeving doet er toe.

En waarom genezen als je beter kan voorkomen? Begin dit jaar ondertekenden gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Ook de Omgevingswet schrijft voor dat gezondheid als primair belang wordt meegewogen in ruimtelijke beleid en -inrichtingskeuzes.

Die gezonde leefomgeving zal steeds vaker een stedelijke leefomgeving zijn, want steeds meer mensen zoeken een plek in de stad. Of het nu grote, middelgrote of kleinere steden zijn: we wonen, werken en leven dichter op elkaar. En dat hoeft helemaal niet ten kosten te gaan van gezondheid, laten tal van inspirerende voorbeelden van gezonde stedelijke leefomgevingen zien. Op deze themasite presenteren we de bewijslast in de vorm van inspirerende verhalen en bundelen we praktische vakinformatie van onze journalisten uit onze titels Groen, Stedelijke Interieur en Stadszaken.nl.

De sleutel voor een gezonde generatie ligt voor een belangrijk deel bij degenen die de stedelijke leefomgeving inrichten en vormgeven. Schrijf u nu in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die wil bijdragen aan gezondere, aantrekkelijke en duurzame steden.