Ook Arnhem hanteert nu 3-30-300-regel voor groenere wijken

Leestijd: 2 minuten

De gemeente Arnhem gaat in 2024 met de 3-30-300-regel aan de slag om buurten en wijken verder te vergroenen en klimaatadaptief te maken. De regel geeft een beleid aan voor het planten van bomen en het aanleggen van parken. Door de analyse op basis van de 3-30-300-regel zijn in Arnhem plekken naar voren gekomen met onvoldoende volwassen bomen.  

‘In Arnhem zetten we flink in op het vergroenen van onze stad. Meer groen in de buurt, zorgt voor een gezonde leefomgeving voor Arnhemmers’, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp (Groen en Klimaatadaptatie). 

Aan de hand van data, waaronder luchtfoto’s, is bepaald of de Arnhemse wijken en buurten aan de groennorm voldoen. 

‘We gaan direct aan de slag met de resultaten uit de analyse. Voor wijken en buurten met te weinig groen maken we plannen voor een aantrekkelijke, groene en gezonde omgeving, die klaar is voor de extremere weersomstandigheden van de toekomst.’

De 3-3-300-regel

De 3-30-300-regel is een instrument om te monitoren of een straat, buurt of wijk voldoende vergroend is. Volgens de regels is dat het geval als vanuit elke woning 3 bomen te zien zijn, 30 procent van een wijk uit schaduwplekken bestaat en als elke woning op maximaal 300 meter van een grotere groenvoorziening ligt. De regel wordt door gemeenten aangegrepen om radicaler te vergroenen.

De groenregel helpt de gemeente, die al een strategie klimaatadaptatie en een bomenplan heeft opgesteld, om scherper te prioriteren waar extra groen nodig is. Ook kan worden bepaald hoeveel en welk type groen wenselijk is. 

De grootste slag is volgens Arnhem te maken op het gebied van bomen. In sommige gevallen zijn de bomen te wijd verspreid. Op andere plekken zijn bomen te jong of te klein. Volwassen bomen vanaf een jaar of tien bieden meer klimaatadaptieve voordelen en gezondheidsvoordelen. 

Ook de 300-regel is in Arnhem is nog niet overal in orde. In Het Arnhemse Broek en omgeving Kronenburg wordt nu prioriteit gegeven om een park, speeltuin of ander type groenvoorziening op loopafstand aan te leggen.  

In gebieden die wel al voldoen aan de ‘300’ wordt kritisch gekeken naar de gebruiksmogelijkheden van het bestaande groen. Deze moet voldoende geschikt zijn voor sport en spel en recreatie.

De wijze waarop we onze steden bouwen en leefomgeving inrichten heeft bewijsbare impact op de gezondheid van mensen. Talloze wetenschappelijke onderzoeken wijzen op een verband tussen de inrichting van de leefomgeving en het aantal ziekenhuisopnames, chronische ziekten en het gemiddelde sterftejaar. Met meer vergroening of ruimte voor ontmoeting gaan deze statistieken aantoonbaar omlaag. Of het nu om mentaal welzijn of fysieke gezondheid gaat: een groene en gezonde leefomgeving doet er toe.

En waarom genezen als je beter kan voorkomen? Begin dit jaar ondertekenden gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Ook de Omgevingswet schrijft voor dat gezondheid als primair belang wordt meegewogen in ruimtelijke beleid en -inrichtingskeuzes.

Die gezonde leefomgeving zal steeds vaker een stedelijke leefomgeving zijn, want steeds meer mensen zoeken een plek in de stad. Of het nu grote, middelgrote of kleinere steden zijn: we wonen, werken en leven dichter op elkaar. En dat hoeft helemaal niet ten kosten te gaan van gezondheid, laten tal van inspirerende voorbeelden van gezonde stedelijke leefomgevingen zien. Op deze themasite presenteren we de bewijslast in de vorm van inspirerende verhalen en bundelen we praktische vakinformatie van onze journalisten uit onze titels Groen, Stedelijke Interieur en Stadszaken.nl.

De sleutel voor een gezonde generatie ligt voor een belangrijk deel bij degenen die de stedelijke leefomgeving inrichten en vormgeven. Schrijf u nu in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die wil bijdragen aan gezondere, aantrekkelijke en duurzame steden.