Amsterdam wil stad opschonen en organiseert burgerberaad

Leestijd: 2 minuten

Amsterdam wil schoner worden en vraagt de bewoners om advies. Een beraad van 150 burgers moet de gemeente voorzien van ideeën. Als deze haalbaar zijn voert Amsterdam ze uit. 

Begin januari 2024 stuurt de gemeente een uitnodiging aan 10.000 willekeurige Amsterdamse bewoners en ondernemers. Via een loting onder de aanmeldingen moet een mix ontstaan van 150 deelnemers, met verschillende achtergronden, leeftijden, woonsituaties, opleidingen en uit alle stadsdelen. 

Middels zes bijeenkomsten zal het beraad in gesprek gaan over manieren om de stad beter schoon te houden. De deelnemers krijgen informatie, praten met deskundigen en gaan op excursie. Een onafhankelijk bureau begeleidt het burgerberaad.  

De gemeente is vooral benieuwd naar hun voorkeuren, meningen en ideeën. ‘Elke Amsterdammer heeft afval en moet het kwijt’, aldus de gemeente. ‘Wij kunnen veel van deze afvalexperts leren.’ Uiteindelijk zullen de burgers advies geven aan de gemeente. Als deze adviezen financieel, juridisch en praktisch haalbaar zijn, dan voert de gemeente ze uit.  

Statiegeld en bedrijfsafval 

In 2020 becijferde AT5 de viezigheid van Amsterdam. Klachten over afvaloverlast klonken het vaakst in het centrum, absoluut maar ook relatief. In 2019 en 2020 kwamen daar zo’n 21.000 meldingen binnen. Dat zijn ongeveer 29 klachten per dag.  

De klachten gaan volgens de lokale zender vaak over grofvuil dat verkeerd geplaatst wordt. Maar ook volle containers vormen een grote ergernis. Vaak wordt dat aangevuld met illegaal bedrijfsafval. Ook de recente invoering van statiegeld op blikjes zorgt voor opengescheurde afvalzakken

‘Burgerberaad helpt’ 

‘We doen er als gemeente alles aan om de stad schoon te houden. We maken de straten, pleinen en parken in de stad schoon, en veel Amsterdammers helpen daarbij. Het afval verwerken we zo duurzaam mogelijk. Toch is het vaak viezer op straat dan we willen. Er is meer nodig en we kunnen het niet alleen.’  

Omdat ook veel Amsterdammers zich ergeren aan de vieze straat, wil de gemeente dat bewoners meer zeggenschap krijgen over de stad. Een burgerberaad helpt daar volgens het orgaan bij.

De wijze waarop we onze steden bouwen en leefomgeving inrichten heeft bewijsbare impact op de gezondheid van mensen. Talloze wetenschappelijke onderzoeken wijzen op een verband tussen de inrichting van de leefomgeving en het aantal ziekenhuisopnames, chronische ziekten en het gemiddelde sterftejaar. Met meer vergroening of ruimte voor ontmoeting gaan deze statistieken aantoonbaar omlaag. Of het nu om mentaal welzijn of fysieke gezondheid gaat: een groene en gezonde leefomgeving doet er toe.

En waarom genezen als je beter kan voorkomen? Begin dit jaar ondertekenden gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Ook de Omgevingswet schrijft voor dat gezondheid als primair belang wordt meegewogen in ruimtelijke beleid en -inrichtingskeuzes.

Die gezonde leefomgeving zal steeds vaker een stedelijke leefomgeving zijn, want steeds meer mensen zoeken een plek in de stad. Of het nu grote, middelgrote of kleinere steden zijn: we wonen, werken en leven dichter op elkaar. En dat hoeft helemaal niet ten kosten te gaan van gezondheid, laten tal van inspirerende voorbeelden van gezonde stedelijke leefomgevingen zien. Op deze themasite presenteren we de bewijslast in de vorm van inspirerende verhalen en bundelen we praktische vakinformatie van onze journalisten uit onze titels Groen, Stedelijke Interieur en Stadszaken.nl.

De sleutel voor een gezonde generatie ligt voor een belangrijk deel bij degenen die de stedelijke leefomgeving inrichten en vormgeven. Schrijf u nu in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die wil bijdragen aan gezondere, aantrekkelijke en duurzame steden.