Onze titels Groen, Stedelijk Interieur en Stadszaken lichten goede voorbeelden uit van steden, organisaties en bewonersinitiatieven die al hard werken aan de gezonde leefomgeving. Het zijn dan ook elk bladen en platformen met een sterke focus op ‘how to’.

Ook onze partners, waaronder Stichting Steenbreek en NVTL, kennen hun uitreikingen voor koplopers in het veld en aan de tekentafel. Op deze pagina leest u over de laatste prijzen en erkenningen die zijn uitgereikt door onze titels.

Steenbreek Trofee

Een gezonde leefomgeving vraagt om voldoende én kwalitatief groen. Dit levert een bijdrage voor mens en dier. Het koelt de stad natuurlijk en gaat hittestress tegen. Het zien van groen en een rijkdom aan flora en fauna verhoogt het leefgeluk.

Elk voorjaar doet Stichting Steenbreek een oproep om jouw creatieve groenprojecten te delen en daarmee anderen te inspireren. Samen leveren we een positieve bijdrage aan de biodiversiteit, gezondheid en/of klimaatadaptatie.

Zowel initiatieven die spelen op het niveau van de straat of de wijk, als op niveau van dorp en stad zijn welkom. Dit kan dus een gemeente zijn, maar ook een buurtvereniging, wijkorganisatie, corporatie, ondernemer of inwoner.  Ben je ervan overtuigd dat jouw initiatief voldoet aan alle criteria, dan ben je van harte welkom om mee te doen!

De grootte van het project/initiatief is niet relevant om mee te doen aan deze verkiezing, maar je zit al in de uitvoering en niet meer in de ‘planfase’. Let op: de inzendingen voor de Steenbreektrofee komen alleen uit Steenbreekgemeenten.