Agenda

Kennisbijeenkomst Natuurinclusief Ontwerpen (23 april, Amersfoort)

Stichting Steenbreek, vakbladen Groen en Stedelijk Interieur en ROm organiseren een kennisbijeenkomst over de natuurinclusief ontwerpen. U krijgt uitleg over wat dit inhoudt en u gaat aan de slag met een praktijkcase in Amersfoort, die we bezoeken. De verschillende invalshoeken, zoals de ecologie, biodiversiteit, stadsgebonden soorten, stedelijke biotopen en onderhoud staan hierbij centraal.
 
U leert:
 
-welke ecosysteemdiensten (en waarden) met vergroening kunnen worden bewerkstelligd
-integraal ontwerpen, waarbij natuurinclusief ontwerpen onderdeel van uitmaakt
-een omgeving inrichten waarin de leefbaarheid toeneemt
 
Voor meer informatie en de aanmeldlink, kunt u hier terecht.

 

Stedelijk Interieur Congres (20 juni, Arnhem)

Het 20e Stedelijk Interieur Congres vindt dit jaar plaats in gaststad Arnhem, met als hoofdthema: de klimaatrobuuste stad. Hoe werken gemeenten, ontwikkelaars, hoveniers, burgers en vele andere partijen samen aan groene, klimaatadaptieve en woon- en leefruimte? 

En hoe pak je dit anders aan in je stadscentrum, ten opzichte van voor- en naoorlogse woonwijken? Wat zijn de specifieke kansen en obstakels in verschillende gebiedstypologieën?

Het volledige programma verschijnt op een later moment op https://sicongres.nl/
 

Kennisbijeenkomst ‘Natuurinclusieve en hittebestendige stad’ (23 november, Amersfoort)

(wegens succes herhaald!)
Stichting Steenbreek en vakblad Groen organiseren wederom een kennisbijeenkomst over de natuurinclusieve en klimaatadaptieve inrichting van de stad. Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee naar de bevindingen van 4 jaar onderzoek naar hittestress in Europese steden. 
 
U leert:
 
-welke klimaatadaptieve maatregelen de grootste impact hebben op hittestress
-waarop te letten bij nieuwe ontwikkelingen, naar het voorbeeld van de gloednieuwe wijk Almere Pampus
 
Voor meer informatie en de aanmeldlink, kunt u hier terecht.
 

Nationale Groendag (Eindhoven)

De Nationale Groendag staat in 2024 in het teken van gezondheid. Hoe vergroen je om de maximale impact te maken op de gezondheid van mens en dier? Wat valt er aan gezondheid te winnen door enkel en alleen al naar vergroening, klimaatadaptatie en biodiversiteit te kijken?  
 
In gaststad Eindhoven leert u er alles over. Het volledige programma verschijnt op een later moment op https://www.nationalegroendag.nl/
 

Studiereis Nantes

(wordt wegens succes herhaald!)

Stap mee op de TGV naar de geboortestad van Jules Verne en de voormalige havenstad die zichzelf opnieuw uitvond door de gezonde, stedelijke leefbaarheid voorop te stellen.

Tijdens de studiereis die vier dagdelen telt, staan onder meer de volgende programmaonderdelen op de agenda: een bezoek aan transformatieproject Ile de Nantes, een aantal van Nantes’ 100+ parken en tuinen en Nantes’ haar ecodistricten met gezonde, openbare ruimte.

Exacte datum voor de volgende studiereis volgt nog. Lees hier alvast over het programma van de eerste reis naar Nantes